דחיית מועד הנגשת אתרים

דחיית מועד הנגשת אתרים

בדיון של ועדת הרווחה בכנסת ב-19/9/2016, התקבל אישור להצעה לדחיית המועד המחייב כניסת תקנות הנגשת האתרים לתוקפן בשנה, כלומר ל-25/10/2017.

דחייה זו מתייחסת לשירותי אינטרנט הקיימים לפני 26/10/2013 וליישומים שהוספו לשירותי אינטרנט עד ל-25/10/2015.

הדחייה תאפשר לארגונים רבים להיערך טוב יותר ליישום התקנות ולמתן שירות לכ-20% מאוכלוסיית ישראל.

שימו לב כי למרות הדחייה, חלה חובה להתחיל בביצוע התאמות עד ה-1/10/2016.

לנוסח התיקון המלא: http://fs.knesset.gov.il//20/Committees/20_cs_bg_349299.pdf