כיצד תוכלו להפחית את העומס במחלקת הכספים

סמנכ"ל כספים, כך תוכל להפחית את העומס במחלקת הכספים ולפנות את זמן העובדים בכ- 50-70 יום בשנה בממוצע!


תהליך הסגירה והדיווח הכספי הינו חלק בלתי נפרד משגרת העבודה של מחלקת הכספים, משלב סיום תקופת החתך ועד מועד פרסום הדוחות. ככל שהזמן המושקע בהכנת הדו"חות הינו ארוך ומתמשך, הרי שזמן העובדים אינו מופנה לטובת פעילויות אחרות היוצרות ערך עסקי לארגון.


*לפי נתוני הבורסה לניירות ערך בדבר מועדי פרסום הדו"חות הכספיים של החברות הנסחרות בישראל, משך הזמן עד למועד פרסום הדו"ח השנתי לשנת 2015 ארך בממוצע 80 יום, בקרב נתוני 450 החברות הציבוריות שנבחנו, ולצורך פרסום כלל הדו"חות ברמה שנתית (כולל דו"חות רבעוניים) הזמן הממוצע שהושקע במצטבר הינו כ- 240 יום בשנה.


הצורך בשיפור וייעול תהליך הדיווח הכספי הינו ברור: הפחתת העומס ופינוי הזמן של כח האדם במחלקת הכספים לטובת פעילויות אחרות, חיסכון בעלויות כתוצאה מייעול התהליך, יצירת ערך לבעלי המניות וההנהלה בפרסום מוקדם של הדו"חות הכספיים, ועוד.


כיום, ניתן לראות יותר ויותר חברות אשר הטמיעו תהליכי סגירה ודיווח כספי אפקטיביים, על ידי יצירת סטנדרטיזציה של הפעילויות והבקרות לאורך התהליך, הוספת מיכון ואוטומציה וכן סנכרון מיטבי של הממשקים בין היחידות המעורבות.


כאשר מסתכלים על חברות הנסחרות בנאסד"ק הכפופות לדרישות ה- SEC, ניתן לראות כי משך הזמן עד למועד פרסום הדו"חות בחברות אלו הינו קצר משמעותית, ביחס למרבית החברות הנסחרות בישראל.
עם כך, מדוע החברות אינן פועלות לקיצור זמן זה? הפוטנציאל הוא עצום ומאפשר קיצור ממוצע של כ- 50-70 ימים בשנה

בבחינת הנתונים נמצא, כי מעל 70% מכלל החברות הנסחרות בבורסה בישראל מפרסמות את הדו"חות השנתיים לאחר 75 יום. לצורך השוואה, חברות הנסחרות בנאסד"ק מפרסמות את הדוח השנתי עד 60 יום, ואילו חברות מובילות בארה"ב מדווחות בממוצע תוך 30-40 יום.


לפיכך, חישבו: כמה משאבים הינכם משקיעים באותם 50-70 ימים הנוספים? מה הייתם עושים אילו הזמן הזה היה מתפנה עבורכם? איזה ערך הייתם יכולים לייצר עבור חברתכם בזמן הזה?


היכולת לקצר את מועד הדיווח הכספי הינה ממשית וברת ביצוע, וברשותנו הידע והניסיון המתאים כדי לעזור לחברתך לבצע את התהליך.

אנו בוחנים את תהליך הסגירה והדיווח בראייה רוחבית אינטרגטיבית, תוך הבנת הפעילויות והממשקים בין היחידות המעורבות בתהליך, בתוך ומחוץ למחלקת הכספים, וכן הכלים והמערכות בהם נעשה שימוש.


הגישה לפיה אנו פועלים לקיצור זמני הדיווח הכספי כוללת מספר שלבים עיקריים:

  1. התאמת יעדי הדיווח הכספי לאסטרטגיה הארגונית הכוללת
  2. ביצוע אופטימיזציה של התהליך והמשאבים התומכים בו, תוך הקדמת הפעילויות בנתיב הקריטי
  3. זיהוי הזדמנויות לשילוב אוטומציה ושימוש יעיל בטכנולוגיה להשגת שקיפות, זמינות ודיוק של המידע
  4. גיבוש תהליך סגירה ודיווח כספי מיטבי הנותן מענה לצרכי הארגון, תוך רתימת בעלי העניין המעורבים

ההזדמנות ליצירת השינוי קיימת, והערך שלה הינו משמעותי עבור הארגון בכלל ומחלקת הכספים בפרט. אז מה הצעד הבא שלך?​