יום האישה ב-Ergo Consulting Group

לרגל יום האישה חשוב לנו להעלות על נס את התרומה 
וההישגים המשמעותיים של הכוח הנשי שלנו

אנחנו מאמינים בנשים חזקות ומובילות.

!מבחינתנו כל אחת מהן היא אשת השנה
Shuli Ozeri Rotem Yarkoni Osnat Bar-Noy​

​​בכל הנשי של ארגו.png