מודל איוש משמרות רופאים בחדרי לידה בי"ח במרכז הארץ

פרופיל לקוח:  מח לקת יולדות בבית חולים בינוני בגודלו במרכז הארץ. הפעילות הרלוונטית כוללת:
• תפעול חדר מיון יולדות, המקבל את היולדות המגיעות לבדיקות או ללידה.

תפעול חדרי הלידה עצמם.

תפעול חדרי הניתוח לניתוחים קיסריים וניתוחים כירורגיים נוספים.

במחלקה עובדים 2 מומחים (אחד מהם מנהל חדר לידה) ו-3 מתמחים. אך בפועל עובדים 50 רופאים בתורנויות במחלקה זו.

היקף הפעילות היא כ- 650 לידות בחודש.

 

האתגר: התמודדות עם משך טיפול משתנה בין הרופאים השונים וכן משך אותו טיפול של אותו רופא – בזמנים שונים של המשמרת.

בנייה נכונה של הפעילויות המרכיבות את סוגי הלידה השונים על מנת לאפשר תקינה המייצגת את המצב בשטח.

 

מטרות הפרויקט: תקינת רופאים בחדרי לידה במשמרת ותקינת מספר רופאים ללידה.


 מתודולוגיה:

ראיונות עם הרופאים עצמם ועם ממשקי העבודה – רופאים מרדימים, אחיות וכו.
ביצוע תצפיות לאורך 48 שעות במצטבר.

יצירת תפריט פעילויות.

בניית סל הפעילויות המרכיב כל סוג של לידה.

תקנון על בסיס משך הזמן המצטבר הנדרש לכל סוג לידה ועל בסיס התפלגות הלידות בבית החולים.

 

תוצאות:
מודל חיזוי דינמי המאפשר להכניס את נתוני בית החולים: היקף פעילות, התפלגות סוגי לידות ולקבל את מספר הרופאים הנדרש