תהליכי עבודה ברשת הלבשה

פרופיל לקוח: חברה ליצור ומכירה של בגדים בבעלות ובניהול משפחתי. בשנים האחרונות החברה עוברת שינוי משמעותי: בעבר הבגדים נתפרו במתפרת החברה בישראל וכיום היצור מתבצע בקבלנות משנה בסין. החברה משווקת את הבגדים באמצעות מכירה סיטונאית לרשתות גדולות ולחנויות קמעונאיות ובאמצעות מכירה ישירה בחנויות רשת שבבעלותה. בכוונת החברה להגדיל את מספר החנויות שבבעלותה.

 

האתגר: החברה נמצאת בתהליך שינוי מתמשך: העברת היצור לקבלן משנה בסין, התמודדות עם משלוחים לוגיסטיים, שינויים ניהוליים לאור חילופי דורות בחברה והרחבת רשת החנויות.

 

מטרת הפרויקט: הנהלת החברה מבקשת לבחון את תהליכי העבודה בחברה, ולהגדירם מחדש על בסיס נהלים כתובים.

 

מתודולוגיה: אבחון ארגוני, בחינת תהליכי העבודה לרוחב הארגון ויצירת נהלי תפעול לחברה.

 

תוצאות: 
תוצרים עיקריים של הפרויקט:
• יעול התהליכים – הגדלת התפוקה של כוח האדם הנתון.
• קיצור זמני התגובה של המחסן להכנת הזמנות לקוחות.
• שיפור השירות ללקוח לגבי מוצרים מוחזרים.
• פינוי זמנם של מנהלים לנהל.
• הקטנת כמות המלאי המת.
• הגדלת קיבולת האחסון של המחסן.
• יצירת גיבוי בין עובדים והקטנת התלות בעובדים מסוימים.
• תהליכי העבודה החדשים עוגנו, לראשונה, בנהלי עבודה רשמיים.

 

ציטוט: "הפרויקט אפשר לנו לגעת בנושאים שמעולם לא בחנו. פשוט עשינו את הדברים מכוח ההרגל שנוצר ולא בהכרח בשיטה הנכונה והמתאימה לחברה שלנו."