תקינה ותמחיר בבנק גדול

פרופיל לקוח:  בנק גדול

 

האתגר:

ארגו התבקשה לגבש פתרון לשיפור האפקטיביות התפעולית באופן שיתן מענה הולם לבעיית  העומסים בסניפים . הבנק ציין כי השקיע השקעה משמעותית הפריון לא עלה . הבנק חיפש דרכים נוספות להתייעלות.

 

מטרות הפרויקט:
שיפור האפקטיביות התפעולית ומודל תקינה דינמי לרמות השירות הנדרשות. כלומר, זמני תקן לכל פעילות בנקאית, קמעונאית ועסקית, שישמשו לאיזון עומסים בסניפים על ידי ניוד כח אדם ולתמחיר השירותים בבנק.

 

מתודולוגיה:

הוקמה ועדת היגוי בהשתתפות הנהלות החטיבות הרלוונטיות, מנהלים מהמטה ומומחי ארגו.  נקבעו קוים מנחים לפרויקט והוגדרו סניפים בהם תבוצענה מדידות. התבצע תהליך של רתימת כל הגורמים המעורבים ביישום תוצאות חקר הזמן כבר משלב מוקדם של הפרויקט, להבטחת יישום מוצלח של ההמלצות.

במהלך כחצי שנה בוצעו מדידות חקר זמן ישיר וסקר רב תצפיתי (רת"ץ), בפריסה ארצית. המדידות כללו  מאות פעולות בנקאיות שמוכרות וניתנות לאיסוף שוטף במערכות המידע הארגונית ופעילויות עקיפות.

 

תוצאות: 

1. הפרויקט הצליח לייצר זמני תקן לפארטו של זמן העבודה. מעל ל- 80% מסך זמן העבודה בקמעונאות ברמת מובהקות סטטיסטית של 90% ואי דיוק של 10%, או ל- 99% מסך העבודה במובהקות של 70% ואי דיוק של 10%. בפעילות העסקית ייצרנו זמני תקן למעל ל- 70% ו- 96% באותם מדדים סטטיסטיים.

2. בזכות המודלים הדינמיים לתקינה שפותחו בעזרת ארגו יכול היה הבנק לעדכן את האסטרטגיה שלו לניהול כח האדם, ולהכריז  כל תחילת שנה על התייעלות משמעותית ביותר. בהמשך לפרויקט יכול היה הבנק לבצע תיכנון כח אדם לשנים הקרובות, ולנייד עובדים בין הסניפים והמטלות על פי מודל ניהול ובקרה דינמי המתבסס על העומסים שנקלטים ממערכות המידע. גם התמחיר עודכן כפועל יוצא מהנ"ל. ה- ROI  מפרויקט זה הוא מהגבוהים ביותר שהושגו אי פעם על ידי ארגו.

 

אין זה טריוויאלי להיכנס למדידות כח אדם בשקט תעשייתי. כמו כן, אין זה טריוויאלי להגיע לאיכות סטטיסטית של חקר עבודה בהיקפים כאלה בחצי שנה.

 

לארגו מומחיות רבת שנים בחקר עבודה ומדידות. ברשותנו כלים יעודיים מתקדמים לביצוע מדידות (מסופונים), וכלי ניהול המאפשרים ניתוח נתונים מדי יום ביומו ואופטימיזציה של המודדים. אנו מניידים את המודדים לפי התוצאות הסטטיסטיות לכיסוי פארטו הפעילויות הנמדדות מדי יום ביומו. לבסוף, ארגו משיגה חדשנות והצלחה מרשימה בפרויקטים אלה בזכות מנהלים מוכשרים בחקר עבודה, מודדים המוסמכים למדידות, ושיתוף פעולה עם הפרופסורים המובילים בנושא באקדמיה.