חברת פיננסית גדולה - שיפור תהליכים וממשקי עבודה

מטרות הפרויקט:

 • שיפור תהליכים וממשקי עבודה במחלקה
 • שיפור SLA
 • צמצום עלויות סריקה ומפתוח
 • בחינת המשמעויות של שינוי ארגוני משמעותי ושינוי תפישת הפעלה

מתודולוגיה:

 • בחינת צורת ההפעלה של הסריקה והמפתוח – פנימי/ חיצוני
 • מיפוי וניתוח מפורט של תהליכי עבודה וממשקים, הטכנולוגיות שבשימוש וניתוח נתונים כמותיים רלוונטיים
 • בחינת המשמעויות כלכליות
 • הגדרת תכולת העבודה הנדרשת מספק חיצוני
 • הגדרת הדרישות הפונקציונאליות מספק חיצוני, בראייה עתידית של התייעלות כלכלית ותפעולית
 • כתיבת RFP הכולל דרישות פונקציונאליות מסהפק החיצוני
  • הגדרת תהליכי עבודה חדשים, ממשקים ותחומי אחריות
  • הגדרת תפוקות נדרשות, רמות שירות (SLA) ורמת איכות
  • הגדרת כלי ניהול ובקרה פנימיים וחיצוניים
  • הגדרת דרישות לטכנולוגיות תומכות
  • הגדרת דרישות לאבטחת מידע, לניהול סיכונים ולהמשכיות עסקית
 • הגדרת צורת הפעלה מפורטת (פנימית וחיצונית) בהתאם לשינוי
 • ניהול תהליך הפניה לספקים חיצוניים
 • ניתוח השוואתי של מענה הספקים והמלצה ללקוח על ספק מועדף

תוצאות:

 • צמצום של כ- 40% בעלויות הסריקה והמפתוח
 • שיפור ועמידה ב- SLA המוגדר ללקוחות חיצוניים ופנימיים
 • שיפור זמנים בתהליך
 • שיפור ניהול ובקרה