אמישרגז - תכנון קווי יצור

כחלק ממדיניות אמישרגז לייעול תהליכי עבודה נעשה פרויקט המשלב הבטיי תעשיה וניהול והבטי ארגונומיה, במפעלי הדודים, ומילוי בלוני גז.

 

קווי הדוודים ובלוני הגז בחברה אופיינו בעבודה ידנית רבה.

ארגו ביצעה פרויקט משולב של הנדסת ייצור וארגונומיה.

כתוצאה מעבודה משולבת של מומחים משני התחומים שופרו עמדות העבודה וקווי הייצור, היעילות גדלה ב- 20% וחל שיפור בנוחות ובריאות העובדים.