כללית - תכנון ארגונומי פונקציונלי מרפאות ומחלקות בתי החולים

מספר פרויקטים בוצעו בקופת חולים כללית במספר בתי חולים ומרפאות שונים , בשיתוף עם אדריכל הקופה.
אשר הביאו להתאמת הצרכים הפונקציונלים ולנוחות מקסימלית של אנשי הצוות, המטופלים והמשפחות  .

הפרוקטים כללו תיכנון פונקציונלי ארגונומי של עמדות עבודה כגון :
- עמדת רוקח

- עמדת אחות

- עמדת רופא

- מחלקת ילדים

- חדרי ניתוח

- מחלקת פגיות

- תכנון מערך כללי של מחלקת טיפול נמרץ

 

תוצאות -

בעקבות ההטמעת הפרויקטים דיוחו על ירידה משמעותית בפגיעות מערכת שריר שלד (גב, צוואר, כתפים).  

עלייה בשביעות רצון צוות ומטופלים.

עלייה יעילות העבודה

עלייה באיכות שירות הלקוח