Elop - תכנון עמדות עבודה וסקר סיכוניים ארגונומי

הפרויקט כלל בחינת עמדות עבודה בייצור ובהרכבות, שינוי ושיפור מצב קיים והגדרות לתכנון עתידי.

בעקבות הצפת הבעיות הארגונומיות בארגון, הוחלט על ביצוע פרויקט ארגונומיה אשר כלל סקר סיכונים ארגונומי בעמדות העבודה ובחינת האירועים וימי ההעדרות כתוצאה מפגיעות ארגונומיות.

 

תוצאה -

בעקבות הפרויקט חל שיפור משמעותי בסביבת העבודה , עלייה בשביעות רצון העובדים, עליה בנוחות ובריאות העובד, ושיפור ביעילות העבודה עצמה.

במסגרת מעקב ובקרה שבוצע לאחר כשנה נמצאה ירידה של כ 30% בפגיעות וימי העדרות הקשורים למערכת שריר שלד.