בנק לאומי - תכנון מרכז מזומנים

תכנון מרכז המזומנים של הבנק , בוצע בשילוב עם אדריכל הבנק. התכנון הביא לשימוש וניצול המרחב הקיים בצורה פונקציונלית מיטבית.

בעקבות תיכנון פונקציונלי מתקדם נוצר ניצול מקסימלי של שטח המרכז.

התכנון החודש איפשר הגדלת מספר עמדות העבודה ועמידה בכל צורכי הבנק.