אתר "כל הבריאות"

באוקטובר 2014 השיק האגף לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות, את אתר "כל הבריאות​- מערכת ממוחשבת לבדיקת זכויות והשוואת ביטוחי הבריאות של קופות החולים.


את אתר "כל הבריאות" יזמו והקימו האגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים, בשיתוף פעולה עם חברת ארגו יעוץ (ERGO Consulting Group)  וחברת אורקל.

 

האתר הוקם להשגת מספר מטרות:

·   הבטחת מיצוי זכויות מבוטחים, על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994

·   הגברת התחרות בין קופות החולים, תוך שמירה על יציבותן הכללית

·   חיזוק הרפואה הציבורית

·   הגברת השקיפות בין משרד הבריאות לתושבי מדינת ישראל

 

תחזוקת האתר ופיתוחו ממשיכים גם בימים אלה, וכוללים איסוף ותיעוד הזכאויות ברמה יומית. האתר נגיש לכל אדם ובכל מקום.

בארגו שיפור השירות וחווית הלקוח הם ראשונים במעלה, ולכן בימים אלה אנו שוקדים על הקמת אזור אישי באתר המיועד לתושבי מדינת ישראל.

באזור האישי ייחשף האזרח למידע אודות חברותו אצל מבטחי הבריאות השונים, תקופת החברות, תוכן אישי מותאם גיל, איתור ספקי שירות על גבי מפה ועוד.

 

אתר "כל הבריאות" זכה באות הוקרה ל-"התייעלות וצמצום בירוקרטיה" בשירות המדינה לשנת 2015.