apple מחקר ופיתוח - סקרים ארגונומיים והדרכות

ארגו יעוץ בניהולה של אוה מלווה את חברת apple בישראל בתוכנית ארגונומית שנתית הכוללת -

סקרים ארגונומיים

ייעוץ ארגונומי בעמדות העבודה

הדרכות ארגונומיות לעבודה מול מחשב

הדרכות ארגונומיות לעבודה במעבדה 


כמו כן נטלה החברה ובשיתוף עם משרד אדריכלים דני גרינהוז, חלק בלתי נפרד מהגדרת הצרכים, הפרוגרמה המפורטת ותכנון פונקציונלי של בנין אפל בהרצליה. ארגו הובילה מהלך של הגדרת הצרכים לחברת הייטק בינלאומית בעלת סטנדרטים גבוהים. הבנין קיבל תקן Leed Platinum  .