כנסת ישראל - מיפוי ארגונומי ותכנון עמדות עבודה

​• איפיון אופטימלי של המערך ועמדות העבודה תוך בחינת הצרכים הפונקציונליים, תהליכי העבודה, זרימת עובדים וחומר, אמצעי שינוע, צרכי אחסון וכדומה. כל זאת על מנת להביא, יעילות מרבית בסביבות העבודה השונות, תוך הקפדה על בריאות ונוחות המשתמשים.
תכנון, ליווי ביצוע מעקב ובקרה עם צוות המתכננים


התכנון המוצע מתבסס על הגישה הארגונומית, האומרת שכדי להגיע למערך אופטימלי, עבודת הניתוח מתבצעת במקביל משני כיוונים מנוגדים: תכנון ברמת המיקרו ותכנון ברמת המקרו, במטרה להפגישם ומתוכן להגיע למערך אופטימלי של סביבת העבודה.


שלב א' - מיפוי ארגונומי

העובד: תנוחת עבודה, טווחי הגעה וראיה          

עמדות עבודה: מידות וגבהים, כסאות ומשטחי עבודה

סביבת העבודה: רעש ואוורור


שלב ב' – תכנון מפורט לעמדות העבודה

השלב כלל המלצות מפורטות לתכנון עמדת העבודה הסטנדרטית של הרשם עם ההתאמות הייחודיות, כולל: במליאה או בועדה, במחלקה ובבית וזאת בהתאם לעקרונות פונקציונליים ארגונומיים:

העובד: תנוחת עבודה, טווחי הגעה וראיה          

עמדות עבודה: מידות וגבהים, כסא ומשקלים

מיקום הציוד ואביזרי עזר

סביבת העבודה: רעש ואוורור

טווחי הגעה וגישה


שלב ג' – ליווי הליכי הרכש וכתיבת מפרטים מקצועיים

השלב כלל ליווי תהליכי הרכש וכתיבת מפרטים מקצועיים לתכנון עמדת העבודה הסטנדרטית של הרשם עם ההתאמות הייחודיות.