אדמה מכתשים - ליווי ארגונומי פונקציונלי בתכנון מעבדות מתקנים ומערכי עבודה

המטרה

איפיון אופטימלי של המערך ועמדות העבודה תוך בחינת הצרכים הפונקציונליים, תהליכי העבודה, זרימת עובדים וחומר, אמצעי שינוע, צרכי אחסון וכדומה. כל זאת על מנת להביא, יעילות מרבית בסביבות העבודה השונות, תוך הקפדה על בריאות ונוחות המשתמשים.
ליווי ביצוע מעקב ובקרה עם צוות המתכננים

מתודולוגיה

התכנון מתבסס על הגישה הארגונומית, האומרת שכדי להגיע למערך אופטימלי, עבודת הניתוח מתבצעת במקביל משני כיוונים מנוגדים: תכנון ברמת המיקרו ותכנון ברמת המקרו, במטרה להפגישם ומתוכן להגיע למערך אופטימלי של מרחבי השונים.

מיפוי צרכים כולל דרישות הארגון וצרכים פונקציונליים ארגונומיים

פגישות וראיונות עם אנשי מפתח לבחינת תהליכי העבודה, זרימת חומר, זרימת אנשים .

 הגדרות ארגונומיות פונקציונליות בהתאם למגבלות ואילוצים 

בחינת תכנון הנדסי/אדריכלי ובדיקת התכנות 

ליווי ומעקב ביצוע​