חיסכון בעלויות ושיפור ביצועי הרכש בחברת ביטוח


חיסכון בעלויות ושיפור ביצועי הרכש בחברת ביטוח

 

מטרות:

פעילות הרכש בחברה נעשתה בצורה מבוזרת על ידי כל יחידה בנפרד, אי לכך עלה הצורך בביצוע שינוי משמעותי בתחום הרכש, הכולל יצירת סטנדרטיזציה ואיחוד הפעילויות לכדי מערך מרכזי אחד במטרה לייצר תהליך רכש יעיל וחסכוני אשר ייתן ערך מוסף לכלל יחידות הארגון

 

מתודולוגיה:

  1. ניתוח ההוצאות והיקף הזמנות הרכש לפי סוג, ביניהן: עלויות מערכות מידע, רכש כללי, אחזקה, שיווק ופרסום, ציוד וכו', לצורך זיהוי אזורים פוטנציאלים לחיסכון
  2. בחינת המבנה הארגוני הקיים ותהליכי הרכש לזיהוי פערים וחוסר יעילות
  3. גיבוש מבנה ארגוני חדש למערך הרכש המרכזי, כולל: תהליכי עבודה, ממשקים ובקרות
  4. מדידת החיסכון במעבר למודל העבודה החדש
  5. בניית תכנית התייעלות כוללת ל-3 שנים, אשר כוללת בין היתר: יוזמות לצמצום בהוצאות, הזדמנויות לייעול התהליכים ומערכות המידע, שיפור התעריפים, תהליכי מו"מ וההתמחרות מול הספקים ועוד.

 

תוצאות:

תכנית העבודה כללה יוזמות פוטנציאליות לחיסכון בהיקף של כ-20 מיליון ₪ ליישום על פני 3 שנים.
התועלות המרכזיות של הפרויקט ב-3 תחומים עיקריים:

  • התייעלות כלכלית - צמצום בהיקף ההוצאות והקטנת הסיכונים הפיננסים
  • התייעלות תפעולית - יישום מדיניות רכש אחידה, ייעול תהליכי הרכש חוצי ארגון והבקרות, קיצור הזמן מדרישה להזמנה, שיפור ניהול הקשר עם הספקים
  • שיפור איכות וערך מוסף - יצירת מרכז ידע מקצועי, הנותן שירות לכלל יחידות הארגון ברמת שירות גבוהה ואיכותית​