ניהול EHS במפעל

ארגו ייעוץ תומכת בהקמה, ניהול ויישום מדיניות הארגון בתחום EHS (Environment, Health and Safety).

 

אנו מספקים למפעל תמיכה מקצועית ויישומית בכל שלבי התהליך:

  • גיבוש האסטרטגיה ל- EHS במפעל
  • ניסוח מטרות-על שנתיות
  • בניית עץ יעדים ומדדים אסטרטגי ל- EHS בשיטת- Balanced Score Card (BSC)
  • איסוף נתונים חודשי ואימות הנתונים

 

מודל ה- BSC מתייחס בדרך כלל לעולמות התוכן העיקריים: פיננסי, תוצאתי, מניעתי ומשאבים. ניתן לעקוב גם אחר מצב הארגונומיה במפעל. המודל מתעדכן מדי שנה בהתאם לשינויים באסטרטגיה וביעדים לכל מדד.

 

הנתונים מוצגים באופן שוטף למנהלי המתקנים/מחלקות ולמנהלי מטה ה- EHS, בתהליך ארגוני המניע שיפור מתמיד בביצועים וחתירה מתמשכת למצויינות ב- EHS.

 

תוצרי הפרויקט:

  • הקטנת מספר האירועים במפעל וחומרתם
  • שיפור במדדי OSHA
  • מעקב אחר קיומן של שגרות פעולה מניעתיות במפעל

טיפול אפקטיבי בנושאים מרכבים כגון תאונות חוזרות, כמעט תאונות, תוצאות תחקירים ומבדקים​

פרויקט לדוגמה - 

טבע תעשיות פרמצבטיות

מנכ"ל טבע אשדוד בכנס תעשיה וניהול

​​